Skip to content Skip to footer

Länkar

Länk till Marxistarkiv

På denna webbplats hittar du artiklar, dokument, böcker – såväl ”klassiker” som nyare texter
– som rör marxistisk ekonomi, arbetarrörelsens historia, osv. Plattformen är anti-stalinistisk
, men är inte knuten till någon politisk organisation – webbplatsen ska
vara en icke-sekteristisk mötesplats där de flesta icke-stalinistiska socialister ska kunna
medverka.

Länk till Marxist Internet Archive

Innehåller en enorm mängd skrifter av de största marxistiska klassikerna, men även av mindre kända tänkare genom historien. Dessutom Marxists Internet Archive Encyclopedia.

Länk till bokförlaget Verso Books

Verso Books is the largest independent, radical publishing house in the English-speaking world, publishing one hundred books a year.

Länk till bokförlaget Haymarket Books

Haymarket Books is a radical, independent, nonprofit book publisher based in Chicago, a project of the Center for Economic Research and Social Change.

We take inspiration and courage from our namesakes, the Haymarket Martyrs, who gave their lives fighting for a better world. Their 1886 struggle for the eight-hour day – which gave us May Day, the international workers’ holiday – reminds workers around the world that ordinary people can organize and struggle for their own liberation. These struggles continue today across the globe—struggles against oppression, exploitation, poverty, and war.

Länk till IIRE

The Institut International de Recherches et de Formation (IIRF) or International Institute for Research and Education (IIRE), is a Belgian Non Profit International Association. It was founded by Ernest Mandel and has been recognized as an International Scientific and Non Profit Association. It provides activists and scholars worldwide with opportunities for research and education in three locations: Amsterdam, Islamabad and Manila.Our website is being expanded with downloadable publications in four languages, audio files and video recordings. The recordings can be downloaded from this site – as can the audiotapes of the talks given by founding Fellows such as Ernest Mandel and Livio Maitan, dating back to the early 1980s.

Länk till australiska bokförlaget Resistance books

Resistance Books is an Australian based non-profit, progressive book publisher and distributor. See About Resistance Books for more information.

Länk till brittiska bokförlaget Resistance books

Resistance Books is the publishing arm of Socialist Resistance. We publish books independently, and also jointly with Merlin Press, and the International Institute for Research and Education in Amsterdam. Located i London.

Länk till aktivistorganisationen Medborgarnas Coronakommission

MCK skapades av välfärdsaktivister som anser att problemen inom välfärdssektorn hänger samman med en lång period av förändringar som försvagat den gemensamma välfärden redan före krisen. Därför är det viktigt att granska bristerna, och granskningen behöver ske underifrån. Bland vård- och omsorgspersonal, men även bland andra yrkesverksamma i särskilt samhällsviktiga funktioner, finns erfarenheter och berättelser som behöver dokumenteras och spridas.

Länk till aktivistorganisationen Gemensam Välfärd

Nätverket för Gemensam välfärd är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk av personer och organisationer som arbetat under många år för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden.

Länk till The Global Ecosocialist Network

The Global Ecosocialist Network is an international association of socialists formed in response to the catastrophic ecological crisis rapidly engulfing our world.

Länk till miljö- & klimatrörelsen Jordens Vänner

Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

Länk till Climate & Capitalism

CLIMATE & CAPITALISM is an ecosocialist journal, reflecting the viewpoint of ecological Marxism. It aims:

  • To promote, develop and extend ecological Marxism;
  • To inform, educate and develop ecosocialist movements;
  • To help build movements and campaigns against capitalist destruction of the environment;
  • To encourage and facilitate collaboration and exchanges of views among socialists and ecology activists.

Länk till Nätverket för Gemensam Välfärd

Initiativet till den här bloggen har tagits av Nätverket för Gemensam Välfärd. Här kommer du att kunna läsa synpunkter och rapporter från personer som engagerat sig i nätverket eller närstående organisationer som Miljöförbundet Jordens Vänner, Attac, Verdandi eller Klimataktion samt lokala nätverk och aktionsgrupper.