Skip to content Skip to footer

Om oss

Bokförläggarna Röda Rummet är ett kooperativt bokförlag.

Förlagets målsättning ur stadgarna:

“Bokförläggarna Röda Rummet är en förening vars syfte är att ge ut böcker som kan bidra till en socialistisk, demokratisk och internationalistisk förnyelse av arbetarrörelsen.

Vi vill förena strävan efter rättvisa, jämlikhet och frihet med insikten att vi måste rädda vår hotade livsmiljö och ställa om till en hållbar utveckling.

Bokförläggarna Röda Rummet vill motverka förtryck, särskilt det som drabbar oss på grund av klass och folkgrupp, kön och sexuell läggning eller tro och övertygelse.

Bokförläggarna Röda Rummet vill göra den antistalinistiska och antiauktoritära marxismens klassiska texter tillgängliga för en ny generation och bidra till omprövning och vidareutveckling av de socialistiska idéerna.

Bokförläggarna Röda Rummet ger även ut konst- och fotoböcker, lyrik och skönlitteratur.”

Medlem är den som betalat årsavgiften och godkänner föreningens målsättning ovan.

För att bli medlem kontakta info@bokrr.se

Betala minst 100 kr/år till PG 78 19 17 – 0 eller swisha till 123 478 34 03

Livstids medlemskap kostar 2.000 kr

Varje medlem i Bokförläggarna Röda Rummet får 25 procents rabatt vid köp av böcker.