Skip to content Skip to footer

Andra världskriget – vad det egentligen handlade om

42 kr

Ernest Mandel

Den belgiske nationalekonomen och socialisten Ernest Mandel (1923-1995) går emot den traditionella bilden av kriget som en strid mellan demokratiska stater och fascism. Det var en klassisk kamp om världsherravälde mellan imperialistiska makter, som vanns av USA.

Lägg till i önskelistan
Lägg till i önskelistan

Beskrivning

Den här boken publicerades på engelska redan 1986 men behåller sin aktualitet. Det är en av få marxistiska analyser av andra världskriget, dess orsaker, förlopp och efterverkningar.

Den belgiske nationalekonomen och socialisten Ernest Mandel (1923-1995) går emot den traditionella bilden av kriget som en strid mellan demokratiska stater och fascism. Det var en klassisk kamp om världsherravälde mellan imperialistiska makter, som vanns av USA. Men det utvecklades också till kolonial kamp för frigörelse och till folklig mobilisering i ockuperade europeiska länder. Mandel som själv var aktiv i motståndsrörelsen mot den tyska ockupationen, visar också sambandet mellan krigets resultat och den kalla-krigs-värld som växte fram i dess efterföljd.

I den svenska utgåvan har förlaget lagt till en essä från 1988 där Mandel presenterar sin syn på Förintelsen. Mandel beskriver Förintelsen som en unik historisk händelse men med djupa rötter i historia, samhällskris och ekonomi. Han betraktar Förintelsen som ”det hittills yttersta uttrycket för det borgerliga samhällets destruktiva tendenser” och drar slutsatsen: ”För att bättre kunna bekämpa nyfascism och biologisk rasism måste vi förstå fascismens karaktär av igår”.

Ytterligare information

Vikt 0,31 kg
Dimensioner 19 × 13,1 × 1,6 cm
ISBN

91-7362-1609

Förord

Anders Hagström

Översättning

Göran Källqvist

Faktagranskning

Stefan Torneld

Förlag

Bokförlaget Röda Rummet 2005

Grafisk form

Anita Sand

Omslagsbild

APN/Pressens bild

Antal sidor

289 sidor